CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN


1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm

khi khách hàng mua sắm tại Jpori.com

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại Jpori.com

- Khu vực áp dụng:

Giao nhận miễn phí các khu vực sau: Nội thành thành phố Hà Nội áp dụng với các đơn

hàng từ 1.000.000đ trở lên

3. NỘI DUNG:

Jpori.com thực hiện dịch vụ giao nhận miễn phí tận nhà cho khách hàng ở các khu vực

được quy định tại mục 2 với các đơn hàng trị giá từ 1.000.000 đồng trở lên.

Jpori.com sẽ giao hàng trong vòng 12 giờ nếu phạm vi giao hàng ≤ 10km tính từ cửa

hàng của Jpori.com, riêng đơn hàng mua Online sẽ được giao hàng trong vòng 24 giờ đối

với các đơn hàng có giá trị từ 500.000 đồng trở lên và áp dụng cho tất cả các ngành hàng.

Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời

gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.

Thời gian giao hàng: từ 9h00 đến 18h00 tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật