Cách đổi trung tâm tin nhắn iPhone khi không nhắn tin được

Viết bởi Phạm Trường Vinh vào


* Kiểm tra:


- Phone: bấm *#5005*7672# --> call--> sẽ hiện ra : Setting Interrogation Succeeded Service Center Address +84xxxxxxx
+ VINAPHONE: +84910200005
+ MOBIFONE : +84900000011
+VIETTEL : +84980200030


* Xóa trung tâm tin nhắn: 
-Phone: bấm ##5005*7672#--> call --> Sẽ hiện ra:Setting Succeeded Service Centre Address No Address* Thay đổi trung tâm tin nhắn:
-Phone: bấm **5005*7672*+84980200036# (TT tin nhắn của Viettel), muốn biết trung tâm tin nhắn của các mạng khác :SỐ TRUNG TÂM TIN NHẮN VIETTEL

+84980200030
+84980200031
+84980200032
+84980200033
+84980200034
+84980200035
+84980200036
+84980200037
+84980200038

SỐ TRUNG TÂM TIN NHẮN VINAPHONE

+8491020005
+8491020121
+8491020091
+8491020126
+8491020040

SỐ TRUNG TÂM TIN NHẮN MOBIPHONE

- Khu vực miền Bắc:
+84900000011
+84900000066
- Khu vực miền Trung:
+84900000015
+84900000025
+84900000017
- Khu vực miền Nam:
+84900000022
+84900000023
+84900000040
+84900000042

SỐ TRUNG TÂM TIN NHẮN VIETNAMMOBILE

+84920210015


( lưu ý có dấu + là bắt buộc )

Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới